Kategorie
Archiv

Broušení masivu a dýh

 

Nezávazná aplikační doporučení k broušení různých druhů masivního dřeva a dýh s brusnými papíry ERSTA

 

1.    Bruska s podélným pásem

Na broušení dřeva s obsahem pryskyřice (smrk, borovice, modřín) a na extrémně tvrdé dřevo (horský dub, Red Ceda, buk obecný, týk) jež má sklon k hoření se doporučuje typ ERSTA 543F6,542E6 antistatik,732E

 

- ruční rychlost: 10 – 20 m/sec

- tlak brusné patky: co nejmenší

 

U dřev, která mají silný sklon k hoření a k mazání, dáváme tyto rady:

 

- redukovat rychlost brusného pásu

- redukovat brusný tlak

- určitě použít typ 542 F6,E6, 732E

- dovoluje-li to brusný obraz, volte zrnění o číslo hrubší

 

Na broušení dřev a dýh, jako dub (evropský), buk, třešeň, ořech, mahagon atd. doporučujeme ERSTA 732E

 

- ruční rychlost: 15 – 20 m/sec

- tlak brusné patky: normální

 

2.    Širokopásová bruska

Na broušení dřeva s obsahem pryskyřice (smrk, borovice, modřín) a na extrémně tvrdé dřevo horský dub, red ceda, buk obecný, týk, jež má sklon k hoření se doporučuje typ ERSTA 542F6,E6 ant., 732E.

 

- rychlost pásu: 15 – 25 m/sec

- upínací tlak brusného pásu: 4 – 6 barů

- protitlak: 1 – 2 bary

- posuv na transportním pásu: 8 – 15 m/min

 

Na broušení dřev a dýh, jako dub (evropský), buk, třešeň, ořech, mahagon atd. doporučujeme ERSTA 732E

 

- rychlost pásu: 20 – 30 m/sec

- upínací tlak brusného pásu: 4 – 6 barů

- protitlak: 1 – 2 bary

- posuv na transportním pásu: 10 – 15 m/min

 

 

Nezávazná aplikační doporučení k broušení laků s brusnými papíry ERSTA

 

V zásadě je třeba říci, že na trhu existuje velká rozmanitost laků a zpracovatelských postupů při nanášení a sušení, takže se výběr správného brusného papíru musí potvrdit pokusy. My můžeme pouze poukázat na všeobecné hodnoty ze zkušenosti.

 

1. Použití brusných papírů se zrnem karbidu křemičitého (siliko).

ERSTA 942 E       -  podklad  E-papír, pojivo  -  pryskyřice

ERSTA 942 E 5    -  podklad  E-papír, pojivo  -  pryskyřice – stearat

 

Oblasti použití:

-     průzračný polyester jak při sušení vzduchem či UF

-     pigmentovaný barevný polyester – pouze je-li doba sušení delší než 1 týden

-     modifikované nitrocelulózové laky – rychle schnoucí

-     DD-laky pouze při UF-sušení nebo delším sušení v tunelu s teplotou 50-60°C

-     plochy z melaminové pryskyřice

-     SH laky  -  rychle schnoucí

 

Všeobecně platí, že používání zrna karbidu křemíku má smysl, jestliže následuje po dlouhém a intenzivním sušení – uf nebo tunelovém.

 

 

Použití ERSTA 942E5, 942E s kvalitou umělé pryskyřice je indikováno, jestliže:

a)     na lince se sušičkami uf brousí obrobky v extrémně horkém stavu

b)    při silném nanesení laku se musí odstranit velká vrstva

c)     použití papírů s kožním klihem dosahuje malé životnosti

 

Kvality ERSTA 942E, 913B se používají jestliže :

a)     se nepatrným přítlačným tlakem a malou rychlostí minimalizuje vývoj tepla

b)    malým nánosem se má ještě leštit

c)     by docházelo k probroušení především hran

d)    se má docílit co nejjemnějšího brusu

 

Při přímém srovnávání 942E/913B, 942E5 je účinek broušení a brusný obraz při použití stejného zrna vzhledem k rozličným pojivům odlišný. K dosažení stejného obrazu by se měla kvalita 942E, 942E5

kde je spojení umělou pryskyřicí, zásadně volit o jedno až dvě čísla zrnění jemnější.

S rostoucím vytvrzením se zvyšuje brousitelnost laku a to umožňuje zvýšit rychlost brusného pásu, které by nemělo přesáhnout 12m/sec.

 

 2. Brusný papír na se stearátovou vrstvou ERSTA 542 B7,C7, 544 C3, 942E5

se používá všude tam, kde se jedná o ruční práci s nejrůznějšími laky, především pak na polyuretany.

 

 3. Brusný papír korund 732E, 542 E6, pojivo – umělá pryskyřice

-     zásadně každé plnivo (DD nebo polyester)

-     všude tam, kde je potřeba hodně ubírat

Při značném ubírání je zapotřebí rychlost pásu až 20m/sec, což nesnášejí materiály s kožním klihem!

 

 4. Brusný papír na bázi upraveného korundu – ERSTA 732E, 542E6

-   zásadně u laků, které se při použití se silikem hodně mažou

-   všechny DD laky s vysokým leskem, které se dále leští hadrem

-   polyuretanové laky s vysokým leskem

 

Čím více se lak maže, tím nižší musí být rychlost brusného pásu, max. 6m/sec, optimum 3-4m/sec

 

 

Připravujeme