Kategorie
Archiv

Skladovací podmínky

        Skladovací podmínky pro brusiva na podkladě

  Správné skladování a manipulace s brusivy na podkladě jsou mimořádně důležité,

aby bylo zajištěno rovnoměrné a bezporuchové používání.

 

Relativní vlhkost vzduchu je důležitým faktorem pro správné skladování takových

brusiv. Teploty poškozují vlastnosti brusiva na podkladě jen málo, pokud není kolísání

teploty extrémní.

 

Doporučujeme teplotu 15-20°Ca relativní vlhkost vzduchu 35-50%.

 

Při nižší vlhkosti vzduchu mají brusiva na podkladě vyšší životnost i výkonnost.

Nižší vlhkost vzduchu nesmí vést k potížím při použití.

 

Kolísání nebo změny v relativní vlhkosti vzduchu mohou působit potíže. K tomu

dochází především na počátku topného období, kdy relativní vlhkost vzduchu spadne

na 10-15%, rovněž po delším dešťovém období, kdy stoupá na 80% a více.

 

Níže uvedené potíže se mohou vyskytnout na základě relativní vlhkosti vzduchu:

 

a)   Se stoupající relativní vlhkostí se zvyšuje také vlhkost v brusivu a doba použitelnosti a řezný výkon brusiva klesá. Snížení doby použitelnosti a řezného výkonu může činit až 50-100% u výrobků s kožním klihem a až 25% u výrobků u umělé pryskyřice.

 

b)   Při změně relativní vlhkosti vzduchu stoupá nebo klesá vlhkost v brusivu a může docházet ke změně rozměru. Brusný materiál se vzdouvá, jestliže se podklad prodlužuje více než činí spojení. Vysoká vlhkost vzduchu má za následek dutého vzdutí zrn, u nízké relativní vlhkosti nastává vypouklé vzdutí zrna.

Produkty s umělou pryskyřicí mají spíše sklon ke vzdouvání než produkty s kožním klihem.

 

c)   Při stále vysoké vlhkosti vzduchu může docházet k rozšiřování podkladu, čímž se mohou tvořit záhyby a může to vést k předčasnému vylámání zrna.

 

d)   Při stále nízké vlhkosti je hlavně ohrožena lámavost. Nízký obsah vlhkosti vzduchu v brusném materiálu snižuje tuhost podkladu a jeho odolnost k prasknutí.

 

e)   Ve stadiu přechodu k nízké vlhkosti vzduchu se zhoršuje flexibilita papírových produktů.

 

f)   Při přechodu z vysoké relativní vlhkosti na nízkou může docházet ke změnám vlastností u zboží, které má oblouky, takže spotřebitel si pak myslí, že výrobce změnil výrobek.

 

g)      Přizpůsobení brusného materiálu k požadovaným podmínkám potřebuje čas.

Má-li se obsah vlhkosti v brusivu zvýšit, mělo by k tomu docházet pozvolna, minimálně přes noc, lépe však přes nějaké delší časové období. Brusné materiály se nemají pokládat přímo na podlahu, zvláště pokud podlaha leží přímo nad zemí.

Brusné výrobky by se neměli skladovat v blízkosti topných těles, zdrojů teplého vzduchu nebo u oken, kterými silně svítí slunce.

 

 

 

Připravujeme